Tag: Zséda

A Cotton Club Singers: László Boldizsár (balról), Kozma Orsi, Zsédenyi Adrienn és Szűcs Gabi jótékonykodnak

വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം, സെസെഡ വീണ്ടും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു: വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം, ഗായിക ആദ്യമായി ഒരു പൊതു പരിപാടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു

12 മിനിറ്റ് Zséda കച്ചേരി വിവാഹമോചനം പുഞ്ചിരി കോട്ടൺ ക്ലബ് ഗായകർ: ലാസ്ലി ബൽത്തസാർ (ഇടത്തുനിന്ന്), കോസ്മ ഒർസി, സാഡെനി, അഡ്രിയൻ സൂക്സ് ഗാബി ചാരിറ്റി ബജ്‌കോ ...