Tag: ivóvíz

Ebben különbözik a gyerekek bőre a felnőttekétől (x)

സിഫോക്ക് നിവാസികളുടെ ശ്രദ്ധ: നഗരത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കുടിവെള്ളം വീണ്ടും മലിനമായി

ജലവിതരണം പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, ജലവിതരണ സംവിധാനം പ്രൊഫഷണലുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച ഉടൻ തന്നെ നിയന്ത്രണം നീക്കുന്നതിന് ഒരു നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം ...