Tag: előrejelzés

Ebben különbözik a gyerekek bőre a felnőttekétől (x)

ഹീറ്റ് വേവുകളും ഇടിമിന്നലും – നിങ്ങൾ രണ്ടിനും തയ്യാറായിരിക്കണം

രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക്-കിഴക്ക്, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ കുമുലസ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാം. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വടക്കൻ കൗണ്ടികളിൽ വീശുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇടിമിന്നലിനു ...