Tag: പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ

Ebben különbözik a gyerekek bőre a felnőttekétől (x)

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ തടാകമാണ് ബാലറ്റൺ തടാകം

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ തടാകമാണ് ബാലറ്റൺ തടാകം, കാരണം ഈ വർഷം 140 കേസുകളിൽ വാട്ടർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 310 എണ്ണം വിജയകരമായ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. (ഏറ്റവും ...