Tag: പാലാസിക് ലില്ല

Spájzolás és spórolás: így vásárolhatunk többet jobb áron (x)

“ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഒട്ടും അനുവദിക്കുന്നില്ല” – വജ്‌ന ടിമിയുടെ സഹോദരിമാർ പുറത്തുപോകുന്നു, അവർക്ക് സംസ്ഥാന പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്

ചെറുപ്പക്കാരായ ദമ്പതികൾക്ക് ടെയ്‌ന വജ്‌നയുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും, ടിമി അവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവർ എന്നത്തേക്കാളും കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ടിമി വജ്‌നയുടെ ...